Dominik

Dominik Hiszpański założyciel szkoły pływania  Lider Swim, specjalizujący się przede wszystkim w nauce pływania ale również posiadający kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz propagowania bezpiecznego i aktywnego wypoczynku wśród  dzieci i dorosłych.Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi oraz organizacji zajęć pozalekcyjnych.